برای شروع با آموزش های گیتار و سپس پیانو به عنوان دو ساز اصلی استاندارد و همچنین


آموزش تنبک و سپس تمپو و دف به عنوان ساز های کوبه ای اصلی به سایت اضافه می گردد


کلیه آموزش ها در 3 سطح می باشد که هر سطح بسته به مباحث تعداد جلسات خاصی دارد